Geny, které jsou zodpovědné za rozvoj mentálních schopností, jsou podle profesora Setha Granta těmi samými, které vyvolávají různé mozkové poruchy. S jistou nadsázkou lze proto říci, že inteligence je vlastně duševní poruchou, která souvisí s rozvojem určitých genů.

Výzkum odkazuje nejen na minulost. "Je to zcela zlomová práce s mnoha důsledky pro porozumění rozvoje duševních poruch, která může vést i k novým metodám jejich léčení," zdůraznil ve zprávě na univerzitním serveru John Williams, spoluautor výzkumu.

Jednoduchým bezobratlým živočichům, žijícím před půl miliardou let ve světovém oceánu, se podle vědců přihodila genetická porucha, která vedla k násobení množství genů v mozkových buňkách. Jejich potomci pak těžili z "extra sad" mozkových buněk a postupně tak nastartovali evoluci sofistikovanějších tvorů.

Výzkumníci mimo jiné testovali funkčnost mozků myší a lidí při srovnávacích testech, kdy jde o rozeznávání objektů na dotykovém monitoru. Výsledky poté zkombinovali s informacemi o genetických kódech, které souvisejí s rozvojem daných schopností. Zjistili tak, že za vyšší mentální funkce jsou “zodpovědné” stejné geny u myší i lidí.

Studie zároveň ukázala, že pokud jsou tyto geny poškozeny nebo zmutují, ovlivní to i související mentální funkce. “Náš výzkum ukázal, že za vyšší inteligenci a komplexní chování se platí zvýšeným výskytem duševních poruch,” uvedl profesor Grant. Dřívější výzkum již ukázal, že více než sto druhů různých mozkových poruch u dětí i dospělých souvisí s mutací genů.