Jde o postup fertilizace oceánu, který byl už dříve teoreticky rozpracován a proběhly i jeho omezené testy. George však jednal v mnohem větším záběru.

Satelitní snímky potvrdily umělý nárůst planktonu na 10 000 kilometrech čtverečních. Takto vzniklý plankton má vstřebat CO2 a uložit ho po odumření na mořském dně.

Údaje přenesené ze satelitních snímků potvrzují nárůst koncentrace planktonu (oblasti se žlutou až okrovou barvou).

Údaje přenesené ze satelitních snímků potvrzují nárůst koncentrace planktonu (oblasti se žlutou až okrovou barvou).

FOTO: NASA

Byznysmen tento projekt spustil s cílem dokázat jeho efektivitu a vydělávat na něm v budoucnu v souvislosti s lukrativním byznysem emisních povolenek. Přiměl místní radu původních obyvatel, aby založila společnost Haida Salmon Restoration Corporation. Kromě investice miliónu dolarů je přesvědčil i tím, že projekt pomůže obnovit stavy lososů v jejich vodách.

Zmíněná moratoria OSN, která chrání přirozenou biodiverzitu a zakazují ukládání odpadu na mořském dně, označil George podle britského listu Guardian za mýty, které se nevztahují k projektu.

George je bývalý šéf společností Planktos Inc., jejíž předešlé neúspěšné pokusy uložit sulfát u Galapág a Kanárských ostrovů vedly k tomu, že byly lodě jeho společnosti vykázány ze španělských a ekvádorských přístavů.

Hrozba narušení potravních řetězců

Projekt je sporný i pro ekology, protože, ačkoli se touto možností některé výzkumné týmy zabývají, nebyla zatím zdokumentována možná rizika. Projekt by mohl mít i negativní dopady a nenapravitelně poškodit ekosystém v místě takového pokusu.

„Je těžké, ne-li nemožné, odhalit možné zásadní dopady, které se mohou objevit až během měsíců či let," upozornil pro server io9 oceánograf John Cullen z Dalhousie University. „Jedním z možných důsledků je snížení obsahu kyslíku ve velkých hloubkách a s tím i narušení stávajících potravních řetězců. "

George tvrdí, že nejmenovaní odborníci celý geoinženýrský projekt monitorují. „Sebrali jsme data odpovídající na všechny možné obavy spojované s fertilizací oceánu,“ prohlašuje sebevědomě George. OSN zatím zvažuje jak zpřísnit pravidla, aby nebyly podobné geoinženýrské projekty možné. George by nemusel být sám, je známo, že zakladatel Microsoftu Bill Gates se svou nadací zvažuje podporu podobných projektů - jeden z nich počítal s chrlením mlhy z oceánské vody do atmosféry s cílem oslabit skleníkový efekt.