Ke změně státní maturity přiměl ministerstvo školství letošní průšvih s přespříliš náročným testem z matematiky vyššího stupně a nejasné známkování slohů v režii externích hodnotitelů.

Ministr školství Petr Fiala slíbil, že maturita bude lidštější, levnější a jednodušší. Expertní komise mu doporučila, aby maturity neměly dvě volitelné verze obtížnosti, ale jen jednu, a aby slohy známkovali učitelé na školách, kteří vědí, nač svého studenta připravili.

Ministr na doporučení dal a nyní je zapracovává do zákona o státní maturitě. V této podobě by měla maturita proběhnout v následujících dvou letech, tedy už na jaře 2013.

Maturitní vysvědčení co nejdříve

Během těchto dvou let se nebude zkouška rozšiřovat o další předměty. V matematice by se mělo objevit více otevřených úloh, tedy takových, u kterých nestačí jen zakroužkovat jednu z možností.

Navíc by měli studenti dostat maturitní vysvědčení co nejdříve po úspěšném složení poslední zkoušky. A v případě přezkumného řízení by měl student, jehož námitky by byly kladně vyřízeny, obdržet vysvědčení nejpozději před zápisem na vysokou školu.

Stejně jako tomu bylo v posledních letech, i v tomto školním roce středních škol ubude. Zatímco v roce 2008 bylo v Česku 1438 středních škol, v uplynulém školním roce to bylo 1393.

Počet gymnázií se v celé republice snížil jen o šest, jinak se úbytek týká středních odborných škol a učilišť. Střední odborné školy hlásí celkový pokles z 215 tisíc na 199 tisíc žáků. Studentů a učňů ale ubude také na gymnáziích a učilištích. Počet středoškoláků meziročně klesl na 428 tisíc z loňských 454 tisíc.

Do škol míří Korupce

Podle prognóz bude středoškoláků ještě několik let ubývat, dokud nenastoupí silné ročníky, které chodí nyní na první stupeň základních škol.

Studenti se mohou od nynějška obohatit o nové znalosti, ministerstvo jednak doporučilo školám zařadit do výuky mezinárodní humanitární právo, jednak je školám k dispozici nová příručka Korupce v ČR.

Sepsání příručky předcházel výzkum, který potvrdil, že středoškolákům vadí korupce v nejvyšších patrech, ale drobným podvodům a výhodám by se nebránili. Připraveny jsou také osnovy pro nové maturitní obory, jedná se o vlasovou kosmetiku, textilnictví a sociální činnost a pro učňovský obor strojník silničních strojů.