Přitom i leckteří rodiče by si rádi ušetřili lamentování o ranních ptácích a skocích do dálky, když tahají děti z postele.

Dokonce i experti na spánek doporučují, aby děti ráno spaly déle, protože pro dnešní děti už nemusí zaběhnuté standardy platit. Ředitelé jsou však tradici věrni, byť jim vyhláška umožňuje stanovit začátek výuky třeba až na devátou hodinu.

Vyhláška ministerstva školství upravuje dobu výuky dosti vágně: „Vyučování začíná zpravidla v 8.00, nesmí však začínat dříve než v 7.00. Vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17.00,“ stanoví už léta předpis.

Mantinely vycházejí vstříc rodičům i dětem. Podle ředitele pražské Základní školy Jana Ámose Komenského Luďka Soustružníka je sedmá hodina příliš brzký termín nejen s ohledem na psychiku dětí, ale i na jejich rodiče, kteří by děti na prvním stupni neměli jak do školy dopravit.

I když mnohé děti chodí po sedmé hodině do družiny, ale to lze brát jen jako součást „probouzení“, než zasednou do lavic.

Dolní hranice zase má zamezit tomu, aby se děti trápily ve škole pozdě odpoledne, kdy už je jejich soustředění nulové. Z toho důvodu je podle ředitele Soustružníka takřka nemyslitelné začínat s výukou až v 10 hodin, protože by se už nestíhalo vše do 17.00 odučit.

Máme zakořeněno, že začínáme v 8.00 a problémy nám to nedělá, tak o tom člověk tolik nepřemýšlíprezidentka Asociace ředitelů základních škol

„Odpoledne navíc může být z hlediska psychologického vývoje žáků doba, kdy už jsou unavení, nebo by jim to narušilo přirozený biorytmus. V tuto dobu přijímat nějaké informace, to nevidím jako dobrou záležitost,“ řekl Právu Soustružník.

Začátek vyučování až v 9.00 je ale v některých zemích běžný a doporučují ho i někteří lékaři. Jak Právo před rokem informovalo, rakouští lékaři ze společnosti pro zdraví dětí a mládeže (ÖGKJ) se domnívají, že začátek výuky v devět hodin by byl pro děti z hlediska biorytmu nejlepší.

Teprve tou dobou začíná prý být většina dětí optimálně výkonově naladěná, a tedy schopná nejlépe vnímat výuku, obzvláště v zimě.

Zvládli by to rodiče?

Asi třetina školou povinných dětí podle odborníka na spánek Haralda Kenziana z ÖGKJ trpí poruchami spánku. Přitom většinu těchto poruch lze snadno odstranit změnou životního stylu. „Nikdo se nemůže divit, že při dlouhodobém vystavení vlivu televize, videoher nebo hlasité hudby pak dítě nemůže dobře spát,“ říká Kenzian.

Většina ředitelů však o změně tradice už z dob Habsburků ani neuvažuje. „Podle stanovených podmínek tady ta variabilita je a vždycky byla. Máme ale zakořeněno, že začínáme v 8.00 a problémy nám to nedělá, tak o tom člověk tolik nepřemýšlí,“ řekla Právu prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

Sama prý nikoho, kdo by zahajoval výuku v 9.00, nezná. Pouze má informace o škole, která začínala v 7.45, aby děti odpoledne stíhaly vlaky domů. Ředitel Soustružník pokládá vyučování od 9.00 za téma pro venkovské školy, do nichž děti dojíždějí. „Nás navštěvují všechny děti ze spádové oblasti, a nemáme tedy důvod na začátku výuky cokoli měnit. Také bychom narušili návyk jejich rodičů,“ uvedl ředitel.

Odborníci z ÖGKJ mu dávají za pravdu v tom, že ze společenského hlediska je pozdější začátek školy neprosaditelný, protože děti jdou do školy z domu zhruba v době, kdy rodiče odcházejí do práce.