„Dá se říci, že nejvíce se s profesí rodičů žáci identifikují v případě, že matka či otec mají vysokoškolské vzdělání a vykonávají odbornou profesi,“ uvádějí autoři průzkumu.

U dětí ze základních škol navíc bylo patrné, že jsou fascinovány řemeslem. „K druhé nejčastější identifikaci s profesí rodičů dochází u těch žáků, jejichž rodiče jsou vyučení. Zde zřejmě hraje roli výkon konkrétního řemesla, které žáci vidí na vlastní oči a kde vidí i výsledky práce rodičů,“ stojí v průzkumu.

Rodina je základem

Přestože jsou rodiče svým dětem obecně chabými vzory pro inspiraci při volbě povolání, má právě rada od rodičů zásadní vliv na životní volbu. Podle průzkumu téměř všichni žáci základních škol svou budoucnost s rodiči řeší, na středních školách jich je 60 procent.

Na radu rodičů dá 86 procent školáků a 82 procent studentů. „Je zřejmé, že i de facto dospělé děti naslouchají radám svých rodičů,“ podotýkají autoři průzkumu. I tak by ale většina dětí nechtěla nechat za sebe rozhodovat.

Studenti i žáci připouštějí, že do jisté míry mohou mít vliv na výběr další vzdělávací nebo profesní dráhy kamarádi, propagační akce a další příbuzní. Nejméně by se však řídili radou své třídní učitelky, „lidí“ z Facebooku a zcela nedůvěryhodný jim připadá školní psycholog.

„Za pozitivní zjištění můžeme považovat, že se žáci vcelku dobře orientují v tom, co je při výběru školy či vzdělávací dráhy důležité. Jak žáci základních, tak žáci středních škol vnímají propojení vzdělávání a uplatnění na trhu práce a mají celkem realistické představy o tom, co mohou dokázat a jaké požadavky by měli vůči škole, na kterou se hlásí, mít,“ zní závěry průzkumu.