„Podle kvalifikovaného odhadu klesl podíl romských žáků na počtu všech žáků s diagnózou lehkého mentálního poškození z 35 procent na 26,4 procenta,“ uvedlo včera ministerstvo školství.

Změna statistik zjevně souvisí se změnou v přístupu ze strany škol. Podle ČŠI se školy mnohem více snaží zařazovat romské děti do hlavního vzdělávacího proudu. Ještě větší zlepšení si inspektoři slibují od nadcházejícího školního roku, na kterém se odrazí další zákonné úpravy.

Z nich mimo jiné plyne, že děti budou moci být posílány na praktické školy pouze na jeden rok. Poté by mělo dítě projít opět diagnózou, která určí, jestli je pro něj speciální výuka stále nutná. U dětí se sociálním znevýhodněním bude lhůta platit dokonce na pět měsíců.

„K zásadním legislativním změnám došlo v oblasti stanovení podmínek, za kterých je možné žáka zařadit do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením,“ vysvětluje dále ministerstvo školství, jak se podařilo pozitivní trend nastolit. Od loňského školního roku například musí se zařazením žáka tzv. informovaně souhlasit jeho zákonný zástupce.

Někteří rodiče své děti v normální škole nechtějí

Nicméně inspekce také zjistila, že je stále velká skupina rodičů, která chce záměrně nechat své dítě v praktické škole, ačkoli školská poradna doporučí dítěti běžnou výuku. Podle ČŠI zůstává bezdůvodně na 15 kontrolovaných praktických školách 38 žáků.

Rovný přístup ke vzdělávání chce ministerstvo do budoucna nadále posilovat. „Konkrétní opatření budou projednána koncem srpna meziresortní odbornou pracovní skupinou, kterou vytvoří zástupci ministerstva, ČŠI, kanceláře veřejného ochránce práv a vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Navrhovaná opatření představí ministerstvo v září 2012,“ slibuje ministerstvo.