Mezi nejpočetnější skupiny těch, kteří nesložili „zkoušku z dospělosti“, patří žáci z nástavbových škol (43,3 %), druhou nejpočetnější skupinou (39,1 %) jsou učni a studenti středních odborných škol. Naopak největší počet maturitních vysvědčení získali žáci lyceí a gymnázií, kde neúspěšnost nepřesáhla 10 %.

„Právě první dvě skupiny žáků mnohdy patří mezi ohrožené na trhu práce díky nedostatečné praxi. Nejohroženější jsou ti, kteří maturitu úplně vzdají a nemají žádné osvědčení, kterým by zaměstnavatelům prokázali svou kvalifikaci,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, a dodává:

„Jednou z možností je využití projektu Národní soustava kvalifikací a přihlášení se ke kvalifikační zkoušce, kde mohou prokázat praktické a teoretické znalosti profese, kterou chtějí vykonávat. Po úspěšném absolvování dostanou osvědčení, které je podle zákona 179/2006 Sb. uznávané jako veřejná listina.“

Zkouška je vhodná i pro absolventy hledající práci

Kvalifikační zkouška nemusí být řešením pouze pro neúspěšné maturanty, ale také pro čerstvé absolventy škol, kteří nemohou nalézt na trhu práce adekvátní pracovní místo a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti i z jiných oborů, po kterých je mezi zaměstnavateli vysoká poptávka. Do paradoxní situace se mohou dostat gymnazisté, kteří se rozhodnou nepokračovat ve studiích. Díky tomu, že nemají žádné zaměření, je pro ně získání práce mnohdy obtížné.

Informace o kurzech dalšího vzdělávání a požadavcích ke splnění zkoušky naleznou maturanti na www.vzdelavaniaprace.cz.