Přesněji jde o období od roku 1960 až 2010. Na studii, která byla vypracována pro potřeby amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA), se podíleli především vědci z Coloradské univerzity.

„Země si bere dvakrát tolik CO2 než jak tomu bylo před 50 lety,“ potvrdil závěry vedoucí výzkumu Ashley Ballantyne. O tom, co je příčinou tohoto překvapivého jevu, odborníci spíše spekulují. Mezi hlavní faktory může patřit zvětšování zalesněných ploch a změna míry pohlcování v různých částech světového oceánu, která zřejmě souvisí s množstvím planktonu a změnou teplot v oceánu.

Některé klimatické studie přitom před časem varovaly, že se schopnost pohlcování CO2 postupně snižuje (jinými slovy, že je Země přesycená). Jejich údaje vyplývaly z období 90. let, kdy byl skutečně zaznamenán pokles. V následujícím desetiletí 2000 až 2010 se absorpce dál zvyšovala.