„Reorganizace je nejvýznamnější organizační změnou ministerstva v polistopadovém období. Cílem opatření je zlepšit práci úřadu a připravit ministerstvo na předpokládané zavedení zákona o úřednících,“ uvedla k tomu mluvčí resortu Kateřina Savičová.

Procesní audit podle ní zjistil, že v řadě případů jsou jednotlivé agendy rozptýleny mezi různé útvary ministerstva, což rozmělňuje odpovědnost za jejich správu a zvyšuje celkovou administrativní náročnost.

„O ministerstvu se dlouhou dobu hovořilo jako o instituci, která je spíš než jedním úřadem souborem několika malých ministerstev. Organizační změna přispěje k tomu, aby úředníci navzájem lépe a bez zbytečných bariér spolupracovali a poskytovali veřejnosti lepší službu. Nezbytnými navazujícími kroky jsou reforma personálního řízení úřadu a revize agend ministerstva,“ uvedl první ministrův náměstek Jiří Nantl.

Kromě zeštíhlování byly od včerejška zavedeny po dohodě s EU také dva orgány, které mají dohlédnout na oba operační programy EU, se kterými má Evropská komise problémy, tedy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělání pro konkurenceschopnost.

„Už při svém nástupu do funkce jsem řekl, že chci ministerstvu vrátit důvěru veřejnosti, učitelů a škol. Věřím, že současná organizační změna zlepší komunikaci mezi jednotlivými útvary a zefektivní systém práce celého úřadu,“ uvedl ministr školství Petr Fiala.