Akce je pořádána v rámci projektu Informační, kognitivní a interdisciplinární podpory výzkumu (INKOV), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je dlouhodobě podpořit připravenost zapojení studentů a studentských týmů do mezinárodních sítí a projektů ve výzkumu a vývoji.

V pěti dnech externí i interní přednášející provedou účastníky otázkami moderních přístupů v oblasti počítačových sítí, inteligentními a znalostními přístupy k podpoře lidských aktivit, autonomními systémy, mobilními aplikacemi (platformy, vývoj) a nestandardními optimalizačními metodami.

Součástí letní školy budou také diskuse, posterové sekce studentských prací a prezentace výsledků výzkumu na FIM UHK v uvedených oblastech.