"Na všech typech škol dostávají dívky lepší známky než chlapci, i když velikost tohoto rozdílu je různá u jednotlivých předmětů," uvádí Scio a dodává: "Chlapci přitom dosahují v testech obecně lepších výsledků než dívky, a to i na jednotlivých typech škol, dá se proto říci, že známkování na školách je k chlapcům nespravedlivé."

Rozdíly ve známkování podle pohlaví - SCIO

Rozdíly v průměru známek podle pohlaví. (Zdroj: Scio)

FOTO: David Ryneš, Novinky

Z testu například vyplynulo, že chlapci, kteří dostali z matematiky na poslední vysvědčení trojku, si v testech vedli mnohem lépe než dívky s dvojkou.

Skóre v matematice na vybraných školách podle SCIO

Skóre v testech z matematiky žáků vybraných škol v závislosti na jejich známce z vysvědčení. (Zdroj: Scio)

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zjištění vyplývá z testovacího projektu Vektor, jehož prostřednictvím odborníci testovali studenty všech typů středních škol v průběhu let 2005 - 2011, a to na začátku a konci jejich studia. Výzkumu se zúčastnilo přes 100 tisíc žáků prvních ročníků a více než 60 tisíc žáků posledních ročníků.

V zaměstnání jsou na tom lépe muži

Ačkoli jsou na tom dívky na středních školách podle výsledku testování lépe, v zaměstnání je to s jejich ohodnocením právě naopak. Rozdílné platové podmínky mezi muži a ženami jsou dlouhodobě problematickou otázkou. V rámci Evropské unie dokonce patří Česká republika k zemím, kde jsou největší rozdíly mezi platy mužů a žen za stejnou práci. [celá zpráva]

Z jednotlivých výzkumů vyplývá, že rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen je asi jedna čtvrtina. Například z údajů Evropské komise vyplývá, že ženy berou v České republice v průměru o 25,9 procenta menší plat.

Co se ale týká mužů a žen ve stejných pracovních pozicích, rozdíl je menší. "Když jsme porovnali jen platy mužů a žen na stejných pozicích, vyšlo nám, že rozdíl mezi jejich výdělkem je deset procent," řekl ČTK Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.