Vyplývá to z údajů Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK, které hodnotilo vysoké školy splňující kvalitativní standardy Akreditační komise.

Druhé nejnižší výdaje na studenta má VŠE Praha s 29 133 korunami. Naopak nejvíce vynakládá Akademie výtvarných umění a Janáčkova akademie múzických umění – obě přes 171 tisíc Kč. Mimo uměleckých škol patří mezi nejnákladnější studijní obory také lékařské vědy. Průměrná cena studia jednoho vysokoškoláka vyjde v zemi zhruba na 42 tisíc korun.

„Náš výsledek je dán především zaváděním nových trendů do výuky, optimalizací jejího plánování s důrazem na maximální využití provozní kapacity a hospodárnou správou školy. Svou roli má i orientace na podnikovou praxi. Je to potvrzení faktu, že finanční prostředky vynakládáme velmi efektivně,“ glosoval Právu zmíněný údaj pověřený rektor VŠTE Marek Vochozka.

Podotkl, že výše studijních nákladů by měla být i jedním z ukazatelů při určování výše zamýšleného zápisného na vysokých školách, o němž vláda uvažuje.

„Tedy nikoli nějaký univerzální paušál, ale poplatek přihlížející právě ke skutečným nákladům,“ zdůraznil Vochozka.