Cílem konference je poskytnout platformu pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, ale i pro mladé vědecké pracovníky do tří let od obhájení disertační práce, na níž mohou prezentovat výsledky svých vědeckých a výzkumných aktivit.

Zvlášť vítané jsou výsledky řešení studentských grantů či výzkumu prováděného v rámci disertačního výzkumu. Jedním z dalších cílů konference je i možnost výměny zkušeností z doktorského studia na různých univerzitách v ČR i v zahraničí. Konference je organizována do čtyř hlavních sekcí: I – Informatika, M – Management, E – Ekonomie, A – Administrativa (Veřejná správa).

Co lze očekávat od letošního ročníku? Celkem bylo k recenzím zasláno více než 70 příspěvků z 18 vysokých škol, z nichž programový výbor po důkladné recenzi přijal 52 z nich. Na konferenci zazní i dvě zvané přednášky, jednu přednese kanadský lektor Richard Brunet-Thornton na téma „The Cross-Cultural Dimension of Knowledge Transfer and Sharing in Selected Czech Universities“ a druhou Ondřej Krejcar na téma „Smart přístupy a technologie“.