Zpřístupněny jsou tak údaje o více než 22 tisících promovaných doktorech pražské české univerzity, z nichž řada patří k významným osobnostem českého vědeckého, intelektuálního a politického života, jako byli například Karel Čapek, Jaroslav Heyrovský, Edvard Beneš, Vladislav Vančura nebo Jan Patočka.

Na webu se zatím objeví jen matriky do roku 1939, protože zveřejnění pozdějších knih není možné kvůli ochraně osobních údajů žijících osob. Uživatelé si tak mohou prohlížet matriky z prvních 57 let existence samostatné české univerzity.

Zveřejnění matrik doktorů české univerzity je první fází rozsáhlého projektu, který chtějí univerzitní archiváři realizovat. Jejich cílem je digitalizovat a on-line zpřístupnit matriky, rigorózní protokoly, protokoly o státních zkouškách a katalogy posluchačů české a německé univerzity v Praze.

V pozdější fázi projektu plánují spuštění vyhledávací databáze, která umožní vědcům i laickým badatelům dohledání všech dostupných archiválií o jednotlivých studentech.