Zároveň se ve Dnech vědy a umění otevírá základním a středním školám a vybízí k návštěvě žáků a studentů na pracovištích fakult – na zajímavých akcích, které v nich mohou nejlépe podnítit zájem o určité vědní obory, přiblížit obory samotné a v neposlední řadě pomoci s rozhodováním o pokračování studií na vysoké škole.

V letošním roce zve univerzita veřejnost na vědu fascinující, vážnou i zábavnou. Fakulty připravily přednášky setkání se s iracionálnem ve středověku či s vědou ve vesmíru. Můžete tam prožít Den Země nebo navštívit laboratoře pro studium pohybu či civilizačních chorob. Návštěvníky čekají také komentované prohlídky galeriemi umělecké fakulty.

Pedagogická fakulta v rámci PF festu vyrazí do Domu dětí a mládeže, atria magistrátu či před The Legends Rock Cafe. Fakulta životního prostředí zase do Výzkumného ústavu anorganické chemie.