Festival bude tvořen šesti koncerty (pět koncertů se bude konat v Olomouci a jeden v Jeseníku) a pěti besedami a přednáškami. Polystylový a polyžánrový festival soudobé, jazzové, experimentální a alternativní hudby z konce 20. a počátku 21. století je svébytnou paralelou obdobných hudebních festivalů pořádaných u nás i v zahraničí a přinese konfrontaci českých a zahraničních kompozičních trendů.

Dvě světové premiéry 

V interpretaci vynikajících koncertních umělců zazní v regionálních premiérách třiadvacet kompozic českých i zahraničních skladatelů, z toho dvě skladby v premiéře světové.

Na úvodním večeru orchestru Archioni Plus řízeného Michalem Macourkem se jako autoři a interpreti představí studenti a pedagogové pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka. Uvedou mimo jiné kompozici jazzového klavíristy a skladatele Karla Růžičky zkomponovanou přímo pro letošní olomoucký festival, a dále od Milana Svobody Hommage aux Beatles, inspirovanou písněmi legendární britské skupiny. Skladby pro sólový fagot zazní v  recitálu vítěze soutěže Pražského jara a člena České filharmonie, Václava Vonáška.

Jiný laureát mezinárodních soutěží, Karel Dohnal, se představí nejen jako suverénní klarinetista, ale také jako mim a tanečník v unikátní skladbě Karlheinze Stockhausena Harlekýn. Dvojí výročí jedné z ústředních postav světové hudební avantgardy 20. století, Američana Johna Cage (1912–1992), připomene Ostravská banda řízená dirigentem a skladatelem Petrem Kotíkem, která na koncertě nazvaném, „Cage “ zahraje i některá díla jiných skladatelů inspirovaná Cageovou tvorbou.

V působivém prostředí Uměleckého centra Univerzity Palackého a jeho Kaple Božího Těla uzavře festival koncert komorního sboru Martinů Voices se sbormistrem Lukášem Vasilkem, na němž zazní vokální tvorba sahající od mistrovských opusů Estonce Veljo Tormise a Čecha Jana Nováka až po kreace Američana Bobby McFerrina.

Realizaci festivalu zajišťuje tým pedagogů, doktorandů a studentů Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a členů občanského sdružení MusicOlomouc.