"Očekává se, že posádka by měla zachránit pasažéry. Naše výsledky ale ukazují, že spíše přežijí kapitán s posádkou než cestující," uvedl Mikael Elinder z hospodářské fakulty v Uppsale. "Také jsme zjistili, že umírají spíše ženy a děti, a ne muži."

V rámci studie Elinder s Oscarem Erixonem analyzovali 18 nejznámějších zkáz lodí z doby mezi roky 1852 až 2011. Celkem prověřili osudy více než 15 000 lidí, kteří se jako posádka nebo cestující na potopených lodích plavili.

Zjistili, že ženy měly oproti mužům vyhlídku na přežití výrazně nižší. Nejmenší naděje měly děti, největší naopak kapitán s posádkou.

Titanic byl výjimkou, mužům totiž hrozilo zastřelení

Zažitou domněnku, že při lodních katastrofách nastupují do záchranných člunů jako první ženy a děti, živí podle vědců potopení Titaniku. Během evakuace lodi měly tehdy ženy s dětmi přednost, zatímco muži se drželi v pozadí. Míra přežití proto byla v tomto případě u žen a dětí mnohem vyšší než u mužů.

Elindera s Erixonem proto zajímalo, proč byl Titanic v této souvislosti od ostatních katastrof tak odlišný. Jedním z vysvětlení je způsob, jakým se zachoval kapitán. Nařídil totiž ženám a dětem nalodit se na záchranná plavidla jako první. Pokud by muž rozkaz neuposlechnul, měl být zastřelen.

Vědci rovněž přišli na to, že na lodích, kde kapitán upřednostnil pravidlo "ženy a děti nejdříve", jsou rozdíly v míře přežití mezi oběma pohlavími nižší. Nejvíce žen však přežilo jen tehdy, když kapitán svůj rozkaz podepřel hrozbou násilí.