Služby centra zahrnují pedagogicko-psychologické poradenství, sociálně-právní poradenství, studijní a profesní poradenství, zprostředkování služeb osobní asistence, zprostředkování logopedické péče, zajištění tlumočení do znakového jazyka a artikulačního tlumočení.

Studentům je dále nabízena podpora při adaptaci na vysokoškolské studium, při komunikaci s vyučujícími a při zajišťování úpravy podmínek studia. Všechny tyto služby jsou určené nejen studentům UJAK, ale i zájemcům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří o studiu teprve uvažují.

Nejčastěji řešenými problémy jsou úprava podmínek výuky a uzpůsobení podmínek vykonání zkoušek, dále také zajištění individuálního studijního plánu, individuálního psychologického poradenství a kariérového poradenství. V rámci činnosti centra probíhají také odborné vzdělávací akce nejen pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.