Zasedání ve Velké aule Karolina zahájil rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, který ve svém projevu připomněl pro vědce šťastné období vlády císaře Rudolfa II. a kritizoval současný stav.

„Českým vysokým školám, které se po léta dožadují skutečných, potřebných a zdůvodněných reforem, je ministersky vnucována zcela nepřehledná quasireforma jaksi pragmaticky výprodejové povahy,“ uvedl Hampl a dodal:

„Naše nesouhlasné připomínky k těmto legislativním návrhům, argumenty poukazující na katastrofický výhled financování akademické vědy a výuky nejsou adekvátně brány v potaz. UK nikdy nebyla pouhou výrobnou úzce kvalifikovaných ‚bezejmenných‘ zaměstnanců nebo továrnou na tržně uplatnitelné výsledky aplikovaného výzkumu.“

Ceny za prezentaci UK

Cenu za prezentaci Univerzity Karlovy získali studenti 5. ročníku 3. lékařské fakulty Scott Keel a Peter Oliva. Studenti před dvěma lety založili charitativní organizaci „Běžet s těmi, kteří sami nemohou (Running with those, who can´t)“.

Členové organizace ve spolupráci s 3. LF UK pomáhají dětem upoutaným na invalidní vozík zdolat Pražský maratón. Během maratónu běží a tlačí děti s mozkovou obrnou a svalovou dystrofií na speciálně upravených vozících, a zprostředkovávají jim tak pocit běhu. Vozíky jsou po závodě věnovány rodinám postižených.

Ohodnocení za tvůrčí počin 

Cenu za tvůrčí počin letos získali Miroslav Bárta a Martin Kovář za publikaci „Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností“. Monografie je věnována závažnému a aktuálně diskutovanému tématu “kolapsu”, a to jak z hlediska současné společnosti, tak i v jeho historické dimenzi.

Dalším držitelem Ceny za tvůrčí počin se stal profesor Jan Borovanský za publikaci „Melanins and Melanosomes: Biosynthesis, Biogenesis, Physiological, and Patological Functions“. Tato kniha je první monografií ve světové literatuře, která je cíleně věnována melanosomům a melaninům. Kniha shrnuje vlastnosti melanosomů a melaninů jako klíč k pochopení vlastností pigmentových tkání, včetně využití těchto vlastností pro diagnostiku a experimentální terapii melanomu.

Univerzita Karlova na svém slavnostním shromáždění udělila čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa matematicko-fyzikálních věd profesoru Beloslavu Riečanovi z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a profesoru Kumbakonamovi R. Rajagopalovi z Texas A&M University.