Univerzita Karlova připravila pro své budoucí absolventy vzdělávací projekt plný přednášek, seminářů a kurzů, které se touto problematikou zabývají. Tradiční akce, kterou Univerzita Karlova každoročně připravuje, se jmenuje Absolvent.

První přednáška projektu Absolvent proběhne v pondělí 2. dubna. Účastníci se mohou dozvědět podrobnosti o tématech, jako například příprava na přijímací pohovor, platná právní úprava pracovně-právních vztahů, projektové a procesní řízení, týmová spolupráce, možnosti práce v zahraničí či koučování a sebekoučování.

Pro budoucí absolventy je připravena celá řada kurzů, ve kterých si mohou zdokonalit například své umění vyjednávat, prezentační dovednosti, kreativní myšlení či sociální kreativitu.

Každý nový ročník reaguje na hodnocení ročníků minulých, které provedli jejich účastníci. Je výběrem těch nejzajímavějších témat, která byla studenty doporučena k detailnějšímu zpracování, a je doplněn o nová témata. Jako trvalý zdroj informací slouží Portál Absolvent, kde jsou soustředěny informace a další užitečné odkazy. Projekt Absolvent bude trvat do 26. dubna. Akce jsou určeny pro všechny studenty Univerzity Karlovy a vstup na ně je zdarma.