"Tempo růstu zemské kůry bylo vysoké především první až druhou miliardu let po zformování planety. Růst pokračoval i během dalších tří miliard let, ale byl mnohem pomalejší," uvedl vedoucí studie Craig Storey.

Postupně se ustavil stav, kdy Země regulovala tvorbu kůry průběžnou destrukcí a recyklací již existující zemské kůry. Tento mechanismus je známý jako pohyb tektonických desek, které se pohybují a srážejí, podsouvají pod sebe a tak vytvářejí nebo ničí novou kůru - uvolňují se totiž ohromné objemy magmatu, stará kůra je naopak posouvána do spodních vrstev zemského pláště. Kolem oblastí posuvu vznikají řetězce sopek. Podobným způsobem vznikly dnešní Andy.

Mechanismus byl narušen

Storey nyní tvrdí, že zemská kůra prochází fází dramatických změn a naznačený mechanismus recyklace byl narušen. Na základě analýzy vzorků sedimentů a sledování přítomnosti zirkonu vědci rekonstruovali pohyb a ukládání magmatu. Díky tomu pak také mohli odečíst poměr mezi vznikající a zanikající zemskou kůrou.

Zjistili tak, že 65 procent kontinentální zemské kůry se zformovalo před třemi miliardami let. Z toho plyne, že každý rok během první a druhé miliardou let přibývaly tři kilometry krychlové kůry. Tento růst však v následujících třech miliardách let rychle klesal na 0,8 kilometru krychlového za rok.