Video zachycuje cytotoxický T-lymfocyt (zobrazen zeleně a žlutě) pod mikroskopem v nelítostném duelu s buňkou rakoviny (zobrazen modře). Oba soupeři měří pouhých 10 mikronů, to je zhruba desetina tloušťky lidského vlasu. Záznam je 92krát zrychlený. O jaké rakovinné buňky na záznamu jde, vědci neuvedli.

T-lymfocyty jsou zvláštním druhem bílých krvinek, které hrají důležitou roli v imunitním systému lidského organismu. „Jsou-li buňky v našem těle infikovány viry nebo rakovinovým bujením, pak je tyto zabijácké buňky odhalí a zničí, aniž by porušily sousedící zdravé buňky,“ vysvětlila Griffithsová.

Její laboratoř zkoumá možnosti, jak ovládnout tyto „nájemné vrahy“ za účelem zlepšení léčby rakoviny a minimalizování jejich útoků na zdravé buňky, jak se to stává při poruchách imunitního systému.