Cenu uděluje Středisko společných činností AV ČR. Z původního záměru, kdy měl vzniknout pouze nevelký katalog k výstavě o rudolfínské alchymii, vzniklo ucelené komplexní dílo, jež si podrobně všímá nejen alchymie, ale i osobností, které v té době působily ve službách císařského dvora.

Zmapování období rozkvětu

Kniha je pokusem zmapovat v co nejširší podobě především alchymii v době panování Rudolfa II., přičemž snahou bylo ukázat, že šlo o období mimořádného rozkvětu nikoli pouze alchymie. Tu není možné posuzovat izolovaně od ostatních věd, což se projevilo v rudolfínské době v plné šíři, mimo jiné díky velkorysému císařovu mecenátu. Tehdy buď přímo ve službách dvora, v jeho nejbližším okolí, ale také u významných šlechticů, působily osobnosti zabývající se jak alchymií, tak medicínou, mineralogií, báňským a hutním dílem.

Z českých učenců lze připomenout skutečně renesančního polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku, pozoruhodnými postavami z ciziny byli například polský alchymista Michael Sendivogius, jenž v Praze vydal jeden z nejvýznamnějších alchymických spisů 17. století. Tento muž, který byl „na stopě kyslíku“, zůstal věrný svému alchymickému zaměření a výsledky svých pokusů interpretoval v rámci této nauky.

Anselmus Boëtius de Boodt, rodák z Brugg, sepsal v Praze první systematickou klasifikaci minerálů, základní spis sloužící následujících skoro dvě stě let. Za zmínku stojí i krátké působení Tycha Braha.

V díle o rudolfínské době nelze pominout mimořádně zajímavé postavy, jimiž byli Angličané John Dee a Edward Kelly. Druhý jmenovaný, příklad alchymického podvodníka, je dodnes postavou zdaleka ne probádanou, spíše lze říci záhadnou. Týž přívlastek patří proslulému Voynichovu rukopisu; současný stav bádání o něm je v knize uveden.

Z tohoto výčtu vyplývá především závěr, že Rudolf II. byl mimořádně vzdělaná osobnost, širokého záběru, rozhodně ne „šílený císař“, jak se někdy uvádí. Současně je nasnadě, že dílo tak rozsáhlé není v možnostech jednoho autora. Kromě dvou editorů se na něm podílelo některými kapitolami dalších třináct odborníků, domácích i zahraničních (USA, Velká Británie, Rakousko, Polsko, Holandsko, Japonsko).

Dramatický vznik knihy

Jak již bylo řečeno, vznik knihy Alchymie a Rudolf II. byl dost dramatický, původně mělo totiž jít pouze o nevelký katalog k výstavě o rudolfinské alchymii plánované na podzim 2010. Na jaře toho roku se však ukázalo, že instituce, které měly výstavu pořádat, nemají dost finančních prostředků.

Připravovaný katalog se Akademie věd ČR rozhodla rozšířit na knihu. Oba editoři proto oslovili tuzemské a zahraniční odborníky, kteří během jednoho roku napsali texty.