Sonda zachytila krátery zjizvený ledový povrch měsíce. Zachytila i stranu měsíce odvrácenou od Saturnu. Na záběrech jsou i dvě velké prolákliny Mamaldi a Tirawa o průměru 480 a 360 kilometrů i jeden nejmladších útvarů na povrchu Rhey, paprsčitý kráter Inktomi.

Saturnův měsíc Rhea na záběru sondy Cassini

Saturnův měsíc Rhea na novém záběru sondy Cassini

FOTO: NASA

Saturnův měsíc Rhea na záběru sondy Cassini

Saturnův měsíc Rhea na novém záběru sondy Cassini

FOTO: NASA

Rhea má průměr 1530 kilometrů. Je druhým největším Saturnovým měsícem po Titanu. Má relativní nízkou hustotu, což naznačuje, že ji tvoří ze 75 procent led.

Saturn obíhá  ve vzdálenosti 527 000 kilometrů. Patří mezi čtyři vnější měsíce planety. Saturn má na šedesát měsíců, které jsou sdruženy v několika skupinách. Část jich je dokonce mezi planetou a jejími prstenci.

Rhea na záběru z března 2010

Saturnův měsíc Rhea na starším snímku z roku 2010

FOTO: NASA

Sonda Cassini, na jejímž vzniku se podílely i Evropská kosmická agentura ESA a italský úřad pro vesmír, odstartovala v roce 1997. K Saturnu se dostala v roce 2004.

Saturnův měsíc Rhea na záběru sondy Cassini

Saturnův měsíc Rhea na záběru sondy Cassini

FOTO: NASA

Rhea před Titanem na záběru z prosince 2011

Rhea před Titanem na záběru z prosince 2011

FOTO: NASA