Veletrh se uskuteční v univerzitní aule v kampusu v Polabinách mezi 9:30 a 15:00 hodinou.

Na jednom místě mají návštěvníci Kontaktu 2012 možnost absolvovat individuální setkání se zástupci 29 společností působících v různých oblastech hospodářství.

Studenti se mohou v osobních konzultacích zeptat na požadavky firem, porovnat podmínky nabízených pracovních míst, shlédnout firemní prezentace a navštívit přednášky na téma „Jak získat dobré zaměstnání: nejdůležitější rady pro výběrová řízení“ a „Trendy trhu práce v ČR, možnosti uplatnění absolventů, očekávání firem“.

Pro návštěvníky akce je rovněž připraven katalog, který je souhrnem základních informací o zúčastněných společnostech a mohl by studentům napomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.