Primárně má být zaměřen na podporu transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, expertní činnost a na inovace v oblasti stavební chemie, stavebních materiálů i stavebních odpadů.

Jedná se o mezioborový projekt procházející napříč nejen chemickými technologiemi, materiálovým a stavebním inženýrstvím, ale i biochemií, chemickou a environmentální analýzou a stavební architekturou.

Projekt VTP TECHNOPARK je připravován k podání plné žádosti o podporu v Operačním programu „Prosperita“.