„Bolzanova cena je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia,“ řekl Hampl.

V kategorii lékařských věd předal cenu Lence Noskové za práci „Mutations in DNAJC5, Encoding Cysteine-String Protein Alpha, Cause Autosomal-Dominant Adult-Onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis“. Práce se zabývá objasněním genetické podstaty Kufsovy choroby, vzácného neuropsychiatrického onemocnění patřícího do širší skupiny neuronálních ceroidních lipofuscinóz.

V kategorii společenských věd včetně teologických oborů předal cenu Jindřišce Bláhové za práci „A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1944–1951“. Disertační práce se zabývá ekonomickými strategiemi a operacemi amerických filmových studií vůči regionu východní Evropy v období první fáze studené války. Ukazuje, jakým způsobem se veřejně anti-komunistický Hollywood snažil v období politického napětí prodávat svoje filmy do komunistických zemí formujícího se východního bloku pod vlivem Sovětského svazu.

V kategorii přírodních věd získal cenu Roman Fiala za práci „Studium nových anodových materiálů pro metanolové polymerní palivové články“. Cílem práce bylo skloubit měření chemické aktivity katalytických anodových systémů se studiem jejich fyzikálně chemických vlastností.