Jedná se o komplexní proceduru, kterou podle Jana Červenky z oddělení komunikace školy nemůže nahradit subjektivní pocit a snaha vidět pouze chyby bez znalosti souvislostí.

Mezi další kontrolní mechanismy soukromé univerzity patří praxe, kdy jsou na každou kvalifikační práci vypracovány dva posudky – vedoucího práce a oponenta, ale tyto posudky a návrhy hodnocení jsou vždy jen příspěvkem do diskuse k celkovému hodnocení práce a její obhajoby před komisí.

Konečné rozhodnutí o klasifikaci práce, jejíž autor musí být s problematikou obeznámen do větší hloubky a v užším konkrétním záběru, je na příslušné zkušební komisi.