Fakulta chemicko-inženýrská na VŠCHT Praha úspěšně podala, a letos v lednu zahájila, projekt podpořený z Evropského sociálního fondu, zaměřený na vytvoření nového studijního oboru Analýza léčiv. „Tento obor rozšíří stávající studijní program Syntéza a výroba léčiv o specializaci, která je velmi žádaná na současném trhu práce,“ uvedl David Sýkora z Ústavu analytické chemie VŠCHT. Mladí studenti v bakalářském stupni získají specifické znalosti z oblasti stanovování léčiv, analýzy jejich metabolitů i z oblasti moderních diagnostických metod.

Důraz na nejmodernější metody

Důraz se klade na nejmodernější metody instrumentální kvalitativní a kvantitativní analýzy opřené o solidní teoretický základ moderní chemie. Zejména budou akcentovány nejmodernější spektrální metody, moderní kombinace separačních metod, metody senzorové analýzy, pokročilé elektrochemické metody (elektronické jazyky) a metody analýzy nanočástic a nanostruktur. V rámci projektu se studenti mohou již nyní těšit na 6 nových odborných předmětů a stranou inovací nezůstanou ani předměty zacílené na rozvoj “soft-skills”: Vyjednávání a konfliktní komunikace a Systematické řešení problémů.