Zážitek ze semináře by měl studentovi napomoci dobře se rozhodnout pro studium správného oboru a současně přitáhnout pozornost středoškoláků k odborné práci.

Za tímto účelem pořádá FF UHK 9. února akci „Přijď na Filozofickou fakultu a poznej svou vejšku!“, na niž se přihlásilo již více než sto studentů středních škol. Jejich pracovní program sestává z účasti na workshopech z filozofie, sociologie, politologie, historie a archivnictví.

Největší zájem je o filozofii

Největší zájem zaznamenal obor filozofie a společenské vědy, v jehož workshopu se studenti budou zabývat logickými rošádami a dokonce se seznámí s lidožravci. Sociologové spojili své síly s odborníky z Českého statistického úřadu a studentům představí kouzlo výkladu statistických údajů, z nichž lze získat poučné informace o podobě a proměnách společnosti.

Poutavá témata představí také politologové, jejichž program nese název „Jak hlasují čeští poslanci aneb padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina“ a „Udělej si sám…aneb výsledky voleb dle vlastního přání“. Studenti budou také procházet křížem krážem Afrikou a Latinskou Amerikou, na jejichž poznání se FF UHK také specializuje.

Uložit si fotografie a dokumenty nejen z těchto dalekých cest umožní workshop oboru Archivnictví. Jeho účastníci se přesvědčí o tom, že práce archiváře má přímo detektivní charakter. A historici představí velikána českých dějin Karla IV. jako dědice trůnu a manžela.

Všichni účastníci workshopů si také budou moci nanečisto vyzkoušet přijímací zkoušky.