Seminář se bude konat 17. února od 9 do 12 hodin na půdě UJAK Praha Budova A, místnost č. A 202.

Bude zaměřen na problematiku inkluzivního vzdělávání v aspektu posilování společenské soudržnosti a prevence extremismu. Příspěvky pozvaných hostů budou zaměřeny zejména na možnosti realizace inkluzivního vzdělávání a včasné péče o děti se sociálním znevýhodněním a seznámení s funkčními modely dobré praxe v tematické oblasti.

Na semináři vystoupí mimo jiné Martin Šimáček, zástupce Úřadu vlády a ředitel Agentury pro sociální začleňování.