Na UP chybí komplexní systém popularizace vědy a výzkumu. Doposud se k ní uchylovaly zejména fakulty, které hledaly způsob, jak „polidštit“ obory, které nepatří mezi nejpopulárnější.

I proto vznikla např. tradice Jarmarku chemie, fyziky a matematiky, současného Přírodovědného jarmarku. Koordinátoři, určení vedením fakult do pozice kontaktních osob, poskytli do uzavření projektu řadu námětů, které jsou jednotlivé fakulty schopny a ochotny realizovat.

Během tří setkání pak měli možnost své představy v projektu i korigovat. Tříčlenný tým se pak sešel šestkrát, aby doladil všechny shromážděné podklady v konečnou podobu projektu. Projekt má ambici obsáhnout všechny doporučené aktivity zaměřené na skupiny žáků a studentů ze ZŠ, SŠ, VOŠ, bakalářských, magisterských, doktorských studentů i akademických a neakademických pracovníků univerzity.