Budoucí studenti se dozvědí něco o historii školy, jež loni oslavila desetileté výročí, připraveny jsou pro ně informace o jednotlivých studijních oborech včetně profilových předmětů, předmětů státní závěrečné zkoušky a možností uplatnění.

„Portfolio studijních oborů se rozšiřuje, mezi nejmladší bakalářské studijní obory patří Bezpečnostní studia, Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia a navazující magisterské studijní obory Management cestovního ruchu. Velký zájem je o tradiční studijní obory zaměřené na andragogiku a speciální pedagogiku, ale také o manažerská studia Řízení lidských zdrojů, Sociální a mediální komunikaci a Bezpečnostní studia,“ uvedla Lucie Paulovčáková, která má dny otevřených dveří na starosti.

 

Přehledně podle studijních oborů

V pondělí 6. února je první setkání určeno zájemcům o humanitně zaměřené studijní obory. To se bude konat v 15:30 v Ostromečské 8 v Praze. V 17 hodin následuje blok pro studenty se zájmem o studijní obory zaměřené na mediální komunikaci, audiovizuální komunikaci a tvorbu a scénická a mediální studia.

O den později, 7. února, bude ve stejný čas a na stejném místě připraveno setkání pro zájemce o studium ekonomicko-manažerských oborů. V 17 hodin se mohou absolventi VOŠ dozvědět o bakalářském studiu na oborech Vzdělávání dospělých, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Sociální a mediální komunikace a nově také v oboru Bezpečnostní studia.