Studenti budou více než doposud navštěvovat programy environmentálního vzdělávání a zaměstnanci parku připraví ve spolupráci s učiteli školy další zajímavé akce. Vzniknou nové společné projekty.

Řada zaměstnanců parku ve Vimperku studovala 

„Obě organizace mají své sídlo ve Vimperku, což nás spojuje. Celá řada našich zaměstnanců na vimperském gymnáziu odmaturovala. Hlubší spoluprací vlastně jen podpoříme erudici potencionálních budoucích spolupracovníků národního parku,“ uvedl náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava Jiří Mánek, který je sám absolventem vimperského gymnázia a spolupráci s gymnáziem si vzal pod osobní patronát.

„Navíc během blokády Na Ztraceném jsme si uvědomili, že celá řada mladých lidí o Národním parku Šumava mnoho neví, tak chceme touto cestou zvýšit informovanost gymnaziálních studentů,“ dodal mluvčí parku Pavel Pechoušek.

Spolupráce odstartuje úvodní přednáškou na téma - Co je to Národní park Šumava? Ta je naplánovaná na 31. ledna 2012, kdy žáci a studenti dostávají vysvědčení. „Přednáškový program bude určen studentům ve věku od 15 do 18 let. Lektory budou odborníci z řad zaměstnanců Správy parku z různých oborů,“ uvedl vedoucí Oddělení vztahů s veřejností Správy Národního parku Šumava Josef Štemberk.

 Literární i fotografická soutěž

Správa parku chce pro vimperské studenty vypsat i literární soutěž na předem domluvené téma. „V ní by se studenti mohli věnovat unikátním druhům živočichů a rostlin, kteří na Šumavě žijí, nebo rostou, nad ochranou přírody v podmínkách 21. století, nebo přinášet zajímavé profily lidí, kteří na Šumavě bydlí, či rozhovory s šumavskými starousedlíky,“ doplnil Štemberk.

V plánu je pro studenty zorganizovat i fotografickou soutěž. Nejlepší fotky a texty se objeví v periodicích, které vydává Správa Národního parku Šumava.

„Pro studenty ekonomické školy, kteří mají učební předměty věnované například cestovnímu ruchu, by bylo zajímavé zapojit se do dotazníkových šetření, jako je například počítání turistů na šumavských stezkách, nebo mohou vytvořit vlastní anketu mezi návštěvníky Šumavy,“ řekla ředitelka gymnázia Eva Piherová.