Výzkumný tým pod vedením Valérie Bougaultové porovnal vzorky plicní tkáně a výsledky dechových zkoušek 23 elitních kanadských plavců s deseti lidmi s lehkým astmatem a další desítkou zdravých lidí bez alergií.

Výsledkem bylo zjištění, že vzorky odebrané z plic plavců obsahují téměř šestkrát více imunitních buněk asociovaných s astmatem a alergií než zdraví lidé. Podobně tomu bylo i u astmatiků.

Zatím není jasné, jaké může mít tato skutečnost následky. Podle vědců totiž neexistuje důkaz, že by časté plavání v chlorovaných bazénech mohlo vést k astmatu.

Během testů se také u plavců s poškozenou plicní tkání neprojevily ostatní příznaky astmatu, jako je kašel, sípání nebo těžké dýchání.