Představitelé školy návštěvníkům v 10 a v 15 hodin v Budově A - Technická 5 podají podrobné informace o možnosti studia a zodpoví jejich otázky. Pak už záleží na každém, kam se podle svého zájmu vydá.

Lákají výzkumným pivovarem

Zda do výzkumného pivovaru, který slouží studijním účelům a nedávno prošel zásadní modernizací, nebo do laboratoří Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Tam mohou zájemci o studium nahlédnout třeba do laboratoře moderní analýzy potravin nebo laboratoře pro odhalování falšovaných potravin či potravinových doplňků.

Ne každý si dokáže představit způsob, jak se v potravinách odhalují nebezpečné a zdraví škodlivé látky, nebo jak se zjistí, že víno není francouzské, ale vyrobené úplně jinde a v jiné „kvalitě“.  V těchto laboratořích mají návštěvníci možnost se podívat, jak se to dělá.

Pro ty, kteří směrují třeba na Fakultu technologie ochrany prostředí, Fakultu chemické technologie nebo Fakultu chemicko-inženýrskou, bude jistě zajímavé sledovat membránovou elektrolýzu vody či membránové čističky,  nebo si vyzkoušet hrátky s fyzikální chemií. Co všechno umí polymery, biomolekuly zblízka nebo zjištění, že není všechno zlato, co se třpytí.