Poslední doba ledová skončila zhruba před 11 500 lety a není zcela jasné, kdy nastane další, uvedl zpravodajský server BBC s odvoláním na studii časopisu Nature Geosience.

Vědcům se pomocí údajů o oběžné dráze a dalších určujících faktorů podařilo vypátrat v historii interglaciální období, které nápadně připomíná současnost. Období, pojmenované MIS19c (Marine Isotope Stage 19c), probíhalo na Zemi zhruba před 780 tisíci lety.

Pokud by došlo k završení analogie s MIS19c, měla by příští doba ledová přijít za 1500 let. Ovšem za předpokladu, že koncentrace CO² v atmosféře bude „přirozená“, což v současné době není ani zdaleka.

Hladina CO² v ovzduší je zvýšená

Skupina vědců kolem Luka Skinnera z Cambridgeské univerzity dospěla k závěru, že koncentrace CO² ve vzduchu musí klesnout pod 240 ppm (částice na milión), než dojde k zalednění. V současnosti přitom hodnota oxidu uhličitého v atmosféře činí zhruba o 150 ppm více.

Odborníci také upozorňují na to, že i kdybychom okamžitě přestali produkovat oxid uhličitý, zvýšená koncentrace by zůstala v atmosféře minimálně dalších tisíc let.

Výsledků už se chopily nejrůznější skupiny stavějící se proti omezování skleníkových plynů, které nyní hlásají užitečnost nadprodukce skleníkových plynů.