Která škola dokáže své studenty nejlépe seznámit s přírodovědnými předměty? Kde studuje nejchytřejší žák matematiky či fyziky? Odpovědi nabídne letošní matematická a fyzikální olympiáda, která nyní probíhá v regionálních školních kolech, následovat budou krajské a celostátní soutěže.

Loňští vítězové reprezentovali ČR na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Bangkoku a Matematické olympiádě v Amsterdamu, odkud přivezli celkem osm medailí.

„Letos vstupujeme již do 61. ročníku matematické a 53. ročníku fyzikální olympiády, a věřím, že se zapojí co nejvíce základních a středních škol. Čas a úsilí pedagogů a jejich žáků, které věnují přípravě nad rámec svých školních povinností, se jim vrátí v dobrém pocitu z vítězství v jednotlivých kolech olympiád, možnosti zúčastnit se mezinárodní soutěže a získat finanční odměnu od partnera soutěže,“ říká za pořadatele akce Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Od roku 2011 podporuje olympiády Skupina ČEZ, která přispívá na organizaci soutěže a věnuje vítězům celostátních kol finanční odměnu na jejich další vzdělávání. Školy zapojené do olympiád se mohou zúčastnit soutěže o Oranžovou učebnu. Vítězná škola získá 200 tisíc korun na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, chemie či v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické předměty.