Univerzita aktuálně nabízí na sto oborů bakalářského, magisterského a doktorského stupně. Zkušenosti a statistická data dokládají, že se absolventi univerzity trvale dobře uplatňují na trhu práce.

Na všech součástech univerzity působí Rady pro spolupráci s praxí, v nichž představitelé významných potencionálních zaměstnavatelů napomáhají slaďovat obsah studia s reálnými potřebami firem. V oblasti zahraničních stáží nabízí univerzita možnost strávit část studia na partnerských vysokých školách v Evropě, Asii, Africe a Americe.

Pro své budoucí kolegy univerzita letos připravila také překvapení, které jim pomůže s úsměvem odstartovat do nového roku a nabrat sílu k přípravě na přijímací zkoušky. První návštěvníci Dne otevřených dveří totiž zdarma obdrží speciální univerzitní energetický nápoj „Studuj naplno!“