„Původní zařízení ze 70. a 80. let již nevyhovovalo novým trendům ve výuce, současným bezpečnostním normám ani hygienickým předpisům. Chemické a fyzikální pokusy tak nebylo možné provádět v plném rozsahu podle výukových programů,“ uvedla ředitelka školy Jana Šlechtová.

Suma 300 tisíc korun, které darovala společnost Unipetrol, byla použita pro modernizaci učitelského demonstračního pracoviště a žákovských pracovišť. Učitelské pracoviště je nyní moderně vybaveno přívodem plynu, vody a navíc i odsávací jednotkou a nízkonapěťovým elektrorozvaděčem.

Žákovská pracoviště nově disponují plynovými kahany či centrálním přístupem k elektrickému napětí. Kromě toho škola zakoupila i novou myčku na laboratorní sklo.

Učebnu během studia využijí všichni žáci základní školy: 8. a 9. ročník v hodinách chemie, 6. až 9. ročník při hodinách fyziky a přírodopisu, a také nejmladší žáci z prvního stupně, kteří pod vedením svých učitelek a učitelů provádějí některé z nejjednodušších pokusů.