Seznámit snáze a zajímavěji děti s Newtonovými zákony, optikou, dynamikou, elektřinou a s dalšími fyzikálními jevy pomáhá pedagogům nová učebna, v níž mohou názorné experimenty provádět pomocí výukové měřicí sady senzorů, které najdou využití nejen ve fyzice, ale také v chemii a přírodopise.

„Na výuku se teď těší jak děti, tak i my, učitelé. Žáci totiž mohou zblízka vidět fyzikální jevy, které jinak spatřit nelze, jako je například průběh střídavého proudu. Jednoduché pokusy si navíc mohou sami vyzkoušet a tak vysvětlovanou látku lépe pochopit,“ uvedl ředitel školy Petr Libřický.

Výbavu fyzikální učebny doplňuje velký počítač a monitor, na kterém se promítají výsledky prováděných experimentů. „Velkou výhodou pro nás je možnost ihned zobrazit průběh měření nebo zjištěné hodnoty vyhodnotit a vytisknout,“ řekl Libřický. Moderní pomůcky bude využívat 60 žáků druhého stupně základní školy. Na pořízení moderního vybavení přispěla částkou 200 tisíc korun Nadace ČEZ.