Přístroj podle serveru IsraCast získává vzduch z vody na základě tzv. Henryho zákona, který vyjadřuje závislost rozpustnosti plynu v kapalině na tlaku. Jde vlastně o efekt, se kterým se běžně setkáváme při otevírání sycených limonád - při otevření z nich rychle uniká oxid uhličitý, protože se v lahvi náhle snížil tlak.

Bodnerův systém ke snížení tlaku využívá malou centrifugu, která nabere malé množství mořské vody a oddělí unikající plyn. Centrifuga je podle patentové dokumentace nastavena tak, aby uvolňovala dýchatelný vzduch. Z mořské vody se neuvolňuje totiž jen kyslík, ale také dusík a další plyny.

Vydechovaný vzduch je pak znovu vypouštěn rozpuštěný s použitou vodou. Samozřejmě systém se nemusí omezovat pouze na individuální přístroje pro jednotlivé potápěče a zcela určitě o něj projeví zájem armáda pro instalaci takového zařízení na ponorkách, které by se pak nemusely vynořovat mimo bezpečné přístavy.

Možnosti dýchání z vody se zkoušely už dříve a většinou se zaměřovaly na elektrolýzu molekul vody. Technologicky to bylo však poměrně komplikované i nákladné. Bodnerova rybí technologie využívá rozpuštěný vzduch, což poskytuje vyváženou směs pro dýchání. Studie přitom ukázaly, že i voda v hloubce kolem 200 metrů obsahuje 1,5 procenta rozpuštěného vzduchu. To se nezdá mnoho, ale stačí to k životu i poměrně velkým rybám.