Kepler-20e a Kepler-20f jsou zatím nejmenšími objevenými planetami, jež obíhají okolo hvězdy podobné našemu Slunci. Průměr jedné z planet, které rotují kolem hvězdy Kepler-20 vzdálené asi 950 světelných let od Země, je jen o tři procenta větší než ten zemský; průměr druhé planety se blíží devíti desetinám toho zemského.

Právě planety, které jsou stejně velké jako Země, nebo menší, má sonda za úkol vyhledávat. Zkoumá hvězdy v souhvězdí Labutě a Lyry. Vypuštěna byla v roce 2009.

Obě planety jsou podle vědců pravděpodobně hornaté, stejně jako Země. Teploty na jejich povrchu však dosahují 815 a 426 stupňů Celsia, a proto na nich nemůže být život v té podobě, jak ho známe.

Na začátku prosince se vědcům podařilo u jiné vzdálené hvězdy najít planetu, na jejímž povrchu je teplota asi 22 stupňů Celsia. I když ta by životu příznivá byla, na planetě přesto pravděpodobně život neexistuje, protože je 2,4krát větší než Země a podle astronomů spíše podobná Neptunu.

Vizualizace planety Kepler 22b, na jejímž povrchu je teplota kolem 22 stupňů Celsia.

Vizualizace planety Kepler 22b, na jejímž povrchu je teplota kolem 22 stupňů Celsia.

FOTO: Reuters

Družice Kepler je první sondou vyslanou NASA, která dokáže najít planety o velikosti Země obíhající okolo hvězd, jako je Slunce. Dalekohled od roku 2009 sleduje oblast poblíž souhvězdí Labutě a Lyra. Po obyvatelných planetách přitom pátrá v okolí asi 156 000 hvězd. Dosud objevil přes 2000 těles, která by mohla být planetami. Potvrdit se to zatím podařilo jen u několika z nich.