Studenti hodnotí jak kvalitu obsahu výuky, tj. úroveň povinných a volitelných kurzů a Business projekt, tak kvalitu poskytovaných služeb a celkový dojem, který si ze zahraničního pobytu odnesli. Nejlépe hodnocené školy - portugalská Nova a švýcarská University of St. Gallen - získaly hodnocení 4,2, irská UCD na druhém místě získala známku 4,1. VŠE se dělí o třetí místo s finskou Aalto University a francouzskou HEC Paris.

„Internacionalizace je silnou stránkou VŠE a jsem rád, že škola zaujímá významné místo i mezi nejlepšími byznys školami na světě. CEMS je v oblasti manažerského vzdělávání jednoznačně nejprestižnější mezinárodní sítí a být její součástí a platným členem je pro školu, která má ambice patřit k evropské špičce, výborným východiskem,“ uvedl rektor VŠE Richard Hindls.

CEMS je strategickou aliancí 26 prestižních vysokých škol ze 4 kontinentů, 75 multinacionálních firem a 4 neziskových mezinárodně působících organizací.

Hlavním projektem CEMSu je společný navazující magisterský studijní program Master in International Management. V akademickém roce 2010/2011 absolvovalo tento program celkem 798 studentů, z toho 44 absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze. Promoce se konala v Centro Cultural de Belém v Lisabonu a osobně se jí zúčastnilo téměř 600 studentů a rektoři, děkani a další akademičtí funkcionáři všech 26 členských vysokých škol.

Provázanost s firemní praxí

Specifikem programu CEMS MIM je důraz na internacionalizaci a provázanost s firemní praxí. Aliance CEMS byla založena v roce 1988 a od té doby absolvovalo mezinárodní program 6100 studentů, kteří dnes pracují v 72 zemích celého světa. V akademickém roce 2011/2012 bylo do programu přijato 920 studentů 60 různých národností. Studenti musí ovládat minimálně dva světové jazyky.

Výuka je kombinací studia na mateřské vysoké škole a studia v zahraničí. Nedílnou součástí je i nejméně 10týdenní praxe v zahraničí a účast na tzv. skill seminářích, blokových seminářích a Business projektech, které jsou organizovány ve spolupráci s korporátními partnery.