Halík zahájí návštěvu UHK v Centru pro studium jazyka, mysli a společnosti, které je součástí Katedry filozofie a společenských věd Filozofické fakulty UHK, a to přednáškou Náboženský a scientistní fundamentalismus. O mnohdy společných rysech přístupu, který k náboženství zaujímají ateismus, scientismus a náboženský fundamentalismus, bude Halík hovořit v posluchárně B9 budovy Filozofické fakulty UHK.

Večerní program Halíka se pak uskuteční akcí Studentského klubu Salaš a Akademické duchovní služby. Nejprve bude v 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí prof. Halík sloužit mši svatou pro akademickou obec. Po mši bude následovat přednáška na téma Církev a moderna. Tu přednese Halík ve 20.30 hodin ve Velkém sále Nového Adalbertina.