Za záhadnými zkratkami a názvy, jako jsou MODES, PROFFINO, MOFFINO, POSTDOC, LMS, Efektivní učebnice, Archeopark, Latinskoamerická studia, se skrývají projekty, které pozitivně ovlivňují nejen studenty a učitele Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, ale i širší veřejnost.

Například projekt MODES přispívá k modernizaci vyučování dějepisu a společenských věd na základních a středních školách středočeského, východočeského, olomouckého regionu a na Vysočině. Velmi problematickou kapitolou na základních školách bývá výchova k občanství – moderní učebnice s interaktivními prvky je výsledkem projektu Efektivní učebnice.

Významným turistickým lákadlem je Archeopark ve Všestarech. Projekt, který zájemce seznámí s řemesly, zvyky a obyčeji pravěkých lidí, je v Česku ojedinělý tím, že kombinuje expozici ve volné přírodě s expozicí muzea v samostatné budově.

PROFFINO je zkratkou projektu Inovace studijních programů filozofické fakulty. Zavedení nových předmětů a aktualizace těch stávajících vedla k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce.

Aktuálně bude zahájen projekt MOFFINO, který si též klade za úkol zdokonalit znalosti a dovednosti studentů, chce je vybavit modernějšími poznatky a lépe připravit na trh práce. Fakulta rovněž vyvíjí velké úsilí v rozvoji své akademické základny; silnou oporou je program POSTDOC, který podporuje mladé nadějné vědce v kariéře vysokoškolských učitelů.

Přínosným projektem je Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS), jehož smyslem je propojit filozofii s vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou využitelné při poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti.

Hlavní náplní činnosti centra je pořádání přednášek, konferencí a seminářů, na kterých vystupují význační odborníci z oblasti filozofie i empirických věd. Unikátní mezioborová spolupráce vzniká v rámci projektu Latinskoamerických studií, propojením dvou univerzitních pracovišť, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Hradec Králové, díky němuž se vytvoří živné prostředí pro rozvoj problematiky věnující se Latinské Americe.