Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy pořádá 9. prosince pro všechny zájemce kurz Praha alchymistická.

Podíváte se na místa spjatá s alchymií a historií přírodních věd, zábavnou soutěžní formou si zopakujete své znalosti z jejich dějin a na konci exkurze se v laboratoři podíváte na několik pokusů, připomínajících experimenty alchymistů na dvoře Rudolfa II., z nichž některé si budete moci i sami vyzkoušet.

Přihlásit se můžete pomocí webového formuláře dostupného na adrese www.studiumchemie.cz/rokchemie nebo e-mailem: alchymie@natur.cuni.cz.