Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové se stává hlavním českým centrem výzkumu o politice Latinské Ameriky a Afriky. Na vědecké konferenci, která se uskuteční 25. listopadu, zazní příspěvky o problematice politických stran v zemích natolik různých, jako jsou Ghana, Peru nebo Nikaragua.

Čeští specialisté z královéhradecké univerzity zde budou společně s profesory z Masarykovy a Karlovy univerzity vysvětlovat problémy, jimž čelí stranické systémy v nových demokraciích. Jedná se o fenomény nových populistických hnutí, či pronikání mafiánských struktur, církví, revolučních geril a jiných organizovaných zájmů do organizace politických stran.

„Podobně jako u nás je i v mnoha rozvojových zemích hlavním problémem politických stran korupce, klientelismus a pasivita občanů, kteří se těmto jevům nedokážou postavit,“ uvedl politolog a proděkan filozofické fakulty Karel Kouba. Zkušenosti s řešením těchto problémů v rozvojových zemích mohou podle něho paradoxně přispět i ke zlepšení politické kultury v České republice.