Interaktivní učebnici s názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství vydalo nakladatelství Fraus za podpory Nadace České pojišťovny.

„Učebnice bude sloužit jako pomůcka při výuce na základních školách. Její obsah je určen především učitelům a žákům, ale přístup k informacím díky ní získají i rodiče. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření České pojišťovny, má většina z nich značné mezery ve znalostech základních bezpečnostních pravidel,“ uvedl předseda správní rady Nadace České pojišťovny Richard Kapsa.

V České republice je každým rokem kvůli úrazu lékařsky ošetřeno přes půl miliónu dětí. Čtyřicet tisíc dětí musí být hospitalizováno, dva až tři tisíce z nich si odnáší trvalé následky a více než dvě stě dětí svému zranění podlehne. Úrazům lze přitom v mnoha případech předcházet dodržováním základních preventivních opatření.

Úrazy nejčastěji doma 

K úrazům nejčastěji dochází doma ve volném čase dětí a také ve školách a při nejrůznějších sportovních aktivitách. Za rok 2009 se ve škole podle statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky zranilo 90 463 dětí. „Úrazy jsou ve velké většině preventabilní, je ale důležité, aby byly dětem informace předávány včas a srozumitelným způsobem,“ řekla Veronika Benešová z Centra úrazové prevence při Fakultní nemocnici v Motole.

Aktivní prevenci úrazů požaduje po školách, kde se děti pohybují téměř denně, i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Polovina rodičů neví, od kdy mohou děti samy na silnici na kole

Podle rozsáhlého šetření, kdy rodiče žáků základních škol vyplňovali dotazníky týkající se problematiky dětských úrazů a jejich prevence, není velká část českých rodičů obeznámena se základními pravidly bezpečnosti dětí. Pouze 47 % z nich například správně uvedlo, jaká jsou pravidla pro používání dětské autosedačky, a stejné procento rodičů vědělo, že děti se mohou na kole po silnici samy pohybovat až od 10 let. Bohužel se také ukázalo, že ani v jiných oblastech prevence dětských úrazů není situace lepší. Například pouze 40 % rodičů si je vědomo toho, že horký nápoj může chladnout až 25 minut.

„Konkrétně tato znalost je přitom velice důležitá, protože pro malé děti může mít smrtelné následky i popálenina na 5 % těla,“ upozorňuje docentka Benešová z FN v Motole a dodává: „Z hlediska úmrtnosti po úrazu jsou děti nejrizikovější skupinou a větší informovanost veřejnosti by měla napomoci k eliminaci tohoto rizika.“

Publikace i pro rodiče

Zároveň vyšla i publikace pro rodiče. Ti ji mohou získat zdarma na základě vyplnění žádosti v pracovních listech, které jejich děti zpracovávají ve škole. Pracovní listy obsahují bodově hodnocené úkoly pro žáky i test znalostí rodičů, kteří si tak mohou změřit své vědomosti, především z oblasti prevence úrazů.

Publikace je rozdělena do několika částí a má za cíl rodiče informovat o možných rizicích a typech úrazů a poskytnout užitečné rady.