Experti v CERN v pátek informovali o provedení dalších testů, které měly vyvrátit případné chyby v prvním měření, jež proběhlo letos v září a vyvolalo světovou senzaci. Při něm vystřelené částice, takzvaná neutrina, dosáhly rychlosti vyšší než světlo. Jak vědci uvedli, opakované měření omyl vyloučilo, neutrina byla stejně rychlá jako předtím.

„Při klíčovém testu jsme zopakovali měření s ultrakrátkými pulzy,“ uvedl CERN v oficiálním prohlášení k projektu OPERA (Oscillation Project with Emulsion-Racking Apparatus). Výsledky byly stejné jako při předchozím pokusu a „vyloučily jeden z možných zdrojů systémové chyby“.

Testy však stále nejsou u konce, podle odborníků je životně důležité, aby měření provedlo více nezávislých laboratoří.

Einsteinova teorie otřesena, ale zatím nerozbita

„Měření tak delikátní a navíc zásadně podmiňující fyzikální zákony vyžaduje zvláštní pečlivost,“ řekl AP Fernando Ferroni, prezident italského institutu pro jadernou fyziku. „Kladný výsledek měření nás částečně přesvědčil, avšak konečné slovo mohou mít až podobná měření provedená jinde ve světě,“ pokračoval Ferroni.

Měření rychlosti jednoho z druhů neutrin, tedy subatomárních elementárních částic, v konkrétním případě mionových neutrin, probíhalo na základě porovnání času jejich startu ve švýcarské části institutu a času jejich přistání v Itálii. Tato vzdálenost je 730 kilometrů a neutrina je urazila o 60 nanosekund rychleji než je rychlost světla, která činí 299 792 kilometrů za sekundu.

Jeden ze základních pilířů moderní fyziky přitom počítá s tím, co Einstein nazval svou speciální teorií relativity. Podle ní nic rychlejšího než světlo ve vesmíru nemůže existovat.